facebook

Kolejny dylemat z posadowieniem wysokiego nasypu drogowego na podłożu bagiennym

Po wakacjach inż. Kowalski ma kolejny dylemat z posadowieniem wysokiego nasypu drogowego na podłożu bagiennym.

- Jak zoptymalizować technologię posadowienia nasypu pod
względem technologicznym i kosztowo-organizacyjnym ?

O sposobach posadawiania na słabym podłożu i efektywnościach technologii możecie poczytać :

http://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/196-wzmacnianie-nasypow-drogowych-wraz-z-ich-odwadnianiem-zasady-projektowania-i-wykonawstwa

http://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/116-wzmacnianie-nasypo-w-analizy-obliczeniowe