Dostawa materiałów

Oferujemy kompletacje dostaw i montaż geosyntetyków (z szyciem lub zgrzewaniem):


Prowadząc sprzedaż geosyntetyków w pełnym asortymencie, dysponujemy również specjalistycznymi maszynami do szycia i zgrzewania ich pasm.

Należy podkreślić, że Inżynieria Środowiska będąc firmą wykonawczą i jednocześnie dostarczającą geosyntetyki może podjąć się rozwiązywania najtrudniejszych problemów technicznych wraz z wykonywaniem obliczeń doboru geosyntetyków.


 W poniższych tabelach mogą Państwo dodatkowo zapoznać się z zakresem zastosowań geosyntetyków.

BUDOWNICTWO WODNE ŚRÓDLĄDOWE I MORSKIE: umacnianie, ochrona, uszczelnianie, filtracja
ProduktZastosowanie przy budowie i rekonstrukcji nw. obiektówStosowane parametry produktu
Geotkanina
tkana z taśmy polipropylenowej z dodatkowymi pętlami
 • koryta rzeczne
 • skarpy budowli hydrotechnicznych (mocowanie kiszek faszynowych do geotkaniny)
40-300 kN/m
Geomembrana HDPE
 • wały przeciwpowodziowe
 • pionowe ekrany
1.0 - 2.5 mm
(gładkie lub szorstkie)
GEOKOMÓRKI
system komórek pasma polietylenu wysokiej gęstości
 • rozwidlenia dróg wodnych
 • nabrzeża, wały przeciwpowodziowe, groble stopnie wodne
2,60 x 6,20 m
2,60 x 12,40 m
75-300mm (głębokość komórki)
Grodzice
utwardzony polichlorek winylu
 • wały i nasypy
 • brzegi rzek i kanałów
 • umocnienia przeciwpowodziowe
 • wykopy i osuwiska
 • rowy melioracyjne
41 N/mm2 (wytrzymałość)
2300 N/mm2 (moduł odkształcenia)
5/6 mm (grubość)
GEOKONTENER (system)
worki z geotkaniny wypełnione sypkim refulatem
 • dna akwenów
 • skarpy dna przybrzeżnego
 • falochron brzegowy
 • progi podwodne
80-200 kN/m
GEOTUBA (system)
worki z geotkaniny wypełnione hydraulicznie refulatem, z dodatkowymi "wstęgami"
 • groble, zapory, tamy
 • brzegi morskie, wały
 • falochron brzegowy
 • progi podwodne
80-200 kN/m, 20-200 m (długość)

 

OCHRONA ŚRODOWISKA: uszczelnianie, separacja, ochrona przeciwerozyjna
ProduktZastosowanie przy budowie, rekultywacji lub rekonstrukcji nw. obiektówStosowane parametry produktu
Geomembrana
HDPE
 • wysypiska oraz składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
 • oczyszczalnie ścieków
 • wykopy pod zbiorniki paliw
 • sztuczne zbiorniki wodne
 • rekultywacja skażonych terenów
1.0 - 2.5 mm (gładkie lub szorstkie)
Prefabrykat
geomembranowy
 • zbiorniki magazynowe (np. środków chemicznych)
 • stawy, sztuczne jeziora, "oczka wodne", zbiorniki retencyjne, systemy nawadniania, duże ujęcia wodne
0.45 - 0.85 mm
(gładkie lub zbrojone geotkaniną oraz w formie pałatek do podwieszania)
BENTOMATA
mata włókninowa wypełniona bentonitem sodowym
 • wysypiska, składowiska
 • tereny pod stacje paliw
 • wały przeciwpow., wylewiska, kanały ziemne
3-5 kg/m2
Grodzice
utwardzony polichlorek winylu
 • wykopy, osuwiska, nasypy
 • kształtowanie terenów zielonych
41 N/mm2 (wytrzymałość)
2300 N/mm2 (moduł odkształcenia)
5/6 mm (grubość)
GEOKOMÓRKI
system komórek pasma polietylenu wysokiej gęstości
 • skarpy
 • odtworzenie infrastruktury na terenach zielonych
 • wzmacnianie podłoży
 • mury oporowe
 • parkingi
 • drogi leśne
2,60 x 6,20 m
2,60 x 12,40 m
75-300mm
(głębokość komórki)
 
 
DROGOWNICTWO I BUDOWNICTWO ZIEMNE: wzmacnianie, separacja, filtracja
ProduktZastosowanie przy budowie i rekonstrukcji nw. obiektówStosowane parametry produktu
Geotkanina
tkana z taśmy polipropylenowej
 • autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi miejskie i wiejskie, drogi tymczasowe, ścieżki rowerowe
 • drogi kolejowe, linie tramwajowe
 • lotniska, parkingi, boiska sportowe
 • ziemne mury oporowe
 • skarpy, nasypy
15-800 kN/m
Geotkanina
tkana z przędzy włókienkowej poliestrowej
 • autostrady, drogi
 • drogi kolejowe
 • ziemne mury oporowe
100-1000 kN/m
Geowłóknina
igłowana z włókien polipropylenowych
 • drogi tymczasowe i dojazdowe
 • drogi kolejowe
 • parkingi, place manewrowe , boiska
 • skarpy
 • drenaże
210-1200 g/m2
Geosiatka/Geokrata
splecione w siatkę włókna polimerowe
 • drogi, ulice (wzmocnienie, renowacja)
20-60 kN/m, 30x30mm (wymiar oczek)
GEOKOMÓRKI
system komórek pasma polietylenu wysokiej gęstości
 • drogi
 • drogi kolejowe
 • parkingi trawiaste, ogrody, pola golfowe
 • podbudowy pod posadowienia ciężkiego sprzętu
 • mury oporowe, skarpy
2,60 x 6,20 m
2,60 x 12,40 m
50-300mm (głębokość komórki)
DRENAŻ PIONOWY (system)
pionowe dreny z taśmy polipropylenowej, karbowanej w otuleniu z geowłókniny
 • szybka konsolidacja podłoża
 • uzdatnianie terenów bagiennych
100 x 4 mm (przekrój poprzeczny)
200-300m (długość w nawoju)
Powrót do góry.

© 2018 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem