facebook

Opracowywanie harmonogramów na budowie

   Przebieg przedsięwzięć budowlanych zależy przede wszystkim od przyjętych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz sprawności i skuteczności kierowania i zarządzania poszczególnymi czynnikami kształtującymi procesy budowlane oraz całe projektowe zadanie.

Wszystkie działania mające na celu wykonanie zadania określonego w dokumentacji techni­cznej budowy powinny być podporządkowane ogólnym zasadom organizacji, z nich bowiem wynika treść i kolejność postępowania przy organizowaniu procesu budowy.

Z zasad tych wynikają zadania dla kierownictwa technicznego budowy, właściwe dla trzech podstawowych etapów każdego procesu budowla­nego.

 

Zadania w okresie przygotowania budowy to:

 • szczegółowe poznanie zadania (projektu) i terenowych warunków jego reali­zacji,
 • przygotowanie projektu organizacji budo­wy,
 • przygotowanie (wykonanie) zagospodaro­wania placu budowy,
 • poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów.

Zadania w okresie realizacji budowy to:

 • podzielenie frontu robót i obsadzenie go pracownikami zgodnie z technologią robót i harmonogramem budowy,
 • wprowadzenie do ruchu maszyn i urządzeń oraz zapewnienie transportu materiałów na stanowiska robocze,
 • zapewnienie ciągłego dozoru technicznego i bezpieczeństwa robót.

Zadania w okresie odbiorów i rozliczania robót (występujące w miarę postępu procesu budowy) polegają na:

 • odbiorze zakończonych fragmentów robót,
 • ustalaniu i rozliczaniu wynagrodzeń pra­cowników lub podwykonawców,
 • przygotowaniu odbiorów końcowych i roz­liczeniu zakończonych robót,
 • likwidacji zagospodarowania placu budo­wy.

cały artykuł: Opracowywanie harmonogramów na budowie.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem