facebook

Pomiary wód gruntowych

Należy dokonać rozpoznania wód gruntowych wierceniami orurowanymi, by dostarczyć niezbędnych informacji związanych z występującymi warunkami wodnymi na etapie projektowania i wykonawstwa. Badania wody gruntowej powinny w miarę potrzeby dostarczyć informacji na temat:
  • głębokości, miąższości, zasięgu i przepuszczalności warstw wodonośnych w podłożu i systemów nieciągłości w skałach,
  • poziomu zwierciadła wód gruntowych nawierconych i ustabilizowanych lub powierzchni piezometrycznej warstwy wodonośnej, ich zmian w czasie oraz stwierdzonych poziomów wód gruntowych, z podaniem możliwych poziomów ekstremalnych i okresów powtarzalności,
  • rozkładu ciśnienia wody w porach gruntu,
  • składu chemicznego i temperatury wód gruntowych.
Otrzymane informacje powinny być wystarczające do oceny, jeśli to konieczne, następujących zagadnień:
  • zakresu i charakteru prac prowadzonych w celu obniżenia poziomu wody gruntowej,
  • możliwego ujemnego oddziaływania wody gruntowej na wykopy lub na skarpy (np. ryzyko przebicia hydraulicznego, nadmiernego ciśnienia spływowego lub erozji),
  • wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony budowli ( tj. izolacja wodoszczelna, drenaż i środki zapobiegające agresywnej wodzie),
  • skutków obniżenia wód gruntowych, osuszenia, retencjonowania itd. na otoczenie,
  • możliwości wykorzystania lokalnej wody gruntowej na potrzeby wykonawstwa z uwzględnieniem jej składu chemicznego.Zobacz cały artykuł :
 
© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem