facebook

Warunki zagęszczalności gruntów

Nowoczesne metody budowy korpusów ziemnych ( nasypów drogowych, zapór ziemnych itp.) polegają na odpowiednim wbudowaniu gruntów i ich zagęszczeniu w celu maksymalnego wykorzystania wytrzymałości gruntów z zapewnieniem całkowitej stateczności wykonywanych budowli w najbardziej niekorzystnych warunkach ich pracy. W przypadku nasypów drogowych chodzi nie tylko o zapewnienie stateczności korpusu, lecz i nośności gruntu pod nawierzchnią drogową lub kolejową.
W przypadku zapór ziemnych stateczność korpusu zapory i jego elementów decyduje o bezpieczeństwie obiektu w warunkach napełnienia zbiornika wodą i jego opróżniania. Podczas mechanicznego zagęszczania gruntu, np. przy budowie nasypu lub makroniwelacji grunt ulega zagęszczeniu. Jakość (stopień) zagęszczenia mierzy się w stosunku do największego, możliwego do uzyskania. Maksymalne, teoretycznie możliwe zagęszczenie można by uzyskać przy całkowitym wyeliminowaniu porów, co jest jednak praktycznie niemożliwe.
W rzeczywistości znaczną część próbki stanowią pory. Wskutek tego gęstość właściwa ρ s i objętościowa ρ różnią się znacznie. W celu zwiększenia zagęszczenia gruntu, a tym samym zmniejszenia jego porowatości, trzeba pokonać tarcie między cząstkami, a w gruntach spoistych także oddziaływanie wody zawartej w porach (ciśnienie kapilarne i siły międzycząstkowe)
Przy zagęszczeniu tego samego gruntu w jednakowy sposób i z jednakową energią uzyskuje się różne zagęszczenie, zależne od wilgotności gruntu. W przypadku gruntów spoistych i niektórych gruntów sypkich można znaleźć taką wilgotność, przy której uzyskuje się największe zagęszczenie. Wilgotność taką nazwano wilgotnością optymalną w opt . Wpływ wilgotności na zagęszczenie wyrażone gęstością objętościową szkieletu gruntowego ρ d przedstawiono na rys. 1.Zobacz cały artykuł :
 
© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem