facebook

Zagęszczanie gruntów – uwagi praktyczne

  1. Wpływ różnoziarnistości gruntu Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarnistości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów i jego maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego (ɣ dmax ) oraz minimalny (ɣ dmin ). Grunty niespoiste zawierające dużo cząstek pylastych (>5%) zagęszczają się gorzej w trakcie wibracji. Lepsze efekty uzyskuje się tutaj metodą ubijania. Na zagęszczalność ma też wpływ grubość żwiru. Przy grubszym uziarnieniu uzyskać można większą wartość (ɣ dmax ) i (ɣ dmin ) oraz większe porowatości minimalne. Z dotychczasowych badań wynika, że ze wzrostem U maleje jednocześnie porowatość gruntu (n min ) i grunty zagęszczają się lepiej.

 

 

Do wykonywania nasypów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia, należy stosować materiały o możliwie jak najbardziej zróżnicowanym uziarnieniu. Przydatności materiału do wbudowania niezależnie od rodzaju gruntu określają dwa podstawowe parametry:
  • wskaźnik różnoziarnistości gruntu ,
  • wskaźnik krzywizny uziarnienia
Przy doborze materiału zasypowego należy kierować się podstawową zasadą opartą na tych dwóch parametrach. Za graniczną wartość liczbową, przy której grunt nadaje się do bezpośredniego wbudowania, należy przyjąć dla wskaźnika różnoziarnistości Cu≥ 4...Zobacz cały artykuł :
 
© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem