facebook

Wykopy - kształtowanie skarp

Skarpy wykopów otwartych muszą być stateczne przez cały przewidywany okres użytkowania wykopu.
Stateczność skarpy należy zapewniać przede wszystkim poprzez wykonanie jej z odpowiednim, bezpiecznym pochyleniem.

W przypadkach szczególnego zagrożenia stateczności skarp bezpieczne pochy­lenie skarp powinno być określone w dokumentacji projektowej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP  do przypadków tych zalicza wykonanie wykopów: 

  • w gruncie nawodnionym,
  • w iłach pęczniejących,
  • na terenach osuwiskowych,
  • na terenach o deniwelacji przekraczającej 4 m,
  • gdy teren przy skarpie wykopu może być obciążony w pasie o szerokości ró­wnej głębokości wykopu.

Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp należy mieć na uwadze:

  • rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa,
  • wielkość przewidywanych obciążeń w sąsiedztwie skarpy,
  • przewidywany czas użytkowania wykopu,
  • skutki ewentualnej utraty stateczności skarpy.

Zobacz cały artykuł: Wykopy - kształtowanie skarp.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem