facebook

Wykopy - ustalanie wymiarów

Wymiary wykopu w planie po­winny być dostosowane do:

  • wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu,
  • głębokości wykopu,
  • zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie,
  • rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpie­czne nachylenie skarp),
  • szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej.

 W szczególnych przypadkach poza wymiarami fundamentów należy uwzglę­dniać również wymiary wyżej usytuowanych elementów części podziemnej kon­strukcji, wystających poza rzut fundamentów.

Szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej określa się jako minimalną odległość pomiędzy skarpą wykopu lub obudową a licem skrajnych elementów obiektu lub instalacji, które mają być wykonane w wykopie.

Przy ustalaniu wymiarów potrzebnej przestrzeni roboczej należy uwzględniać nie tylko usytuowanie elementów konstrukcji lub instalacji, ale również sposób ich wykonania (np. grubość szalunków). Należy również uwzględniać grubość warstw izolacyjnych i ocieplających przewidzianych do wykonania na elementach kon­strukcji lub przewodach oraz sposób ich wykonania.

Zobacz cały artykuł: Wykopy - ustalanie wymiarów.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem