facebook

Wykopy - zagrożenia i awarie

Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy obudowy wykopu najistotniejsza jest ocena, a później obserwacja osiadań powierzchni terenu i kontrolowanych obiektów. Interpretacja wyników pomiarów i ewentualne zagrożenia konstrukcji obudowy, budynków i otoczenia głębokiego wykopu powinny być prowadzone przez niezależnego specjalistę-konstruktora. Projektant decyduje o konstrukcji obudowy i jej parametrach oraz o działających na obudowę obciążeniach (wybierając wartości parametrów geotechnicznych podłoża i wartości współ­czynników bezpieczeństwa).

Grunt, w odróżnieniu od innych materiałów budowlanych, posiada właściwości zmieniają się w szerokich granicach. Problemem jest również punktowe rozpoznanie podłoża.

Dotychczasowa wiedza geotechniczna, którą wykorzystuje między innymi Eurokod 7  wskazuje, że poprawne uzyskanie wartości właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu wymaga spełnienia nie jednej, a szeregu procedur, które w rezultacie prowadzą do określonych oszacowań warunków w podłożu.

Można przytoczyć cały szereg przykładów, gdy podawane wartości znacznie różniły się od siebie.

W Polsce jedną z większych katastrof budowlanych było złamanie ściany szczelinowej na budowie przy ul. Puławskiej w Warszawie. Jak ustalono, błędy popełniono na etapie projektowania i w czasie realizacji budowy. W fazie pro­jektowania niewłaściwie wybrano wartości parametrów wytrzymałościowych iłów, co wpłynęło na niedoszacowanie obciążenia parciem gruntu ściany wykopu i w konsekwencji złe parametry projektowe ściany szczelinowej. W czasie budowy między innymi zaniechano obserwacji przemieszczeń obudowy i pobli­skich wysokich budynków mieszkalnych oraz nie uwzględniono ruchów piono­wych chodnika i jezdni w pobliżu krawędzi wykopu sygnalizujących narastanie poziomych przemieszczeń ściany szczelinowej. Konsekwencje tej katastrofy były dotkliwe zarówno dla projektantów, jak i wykonawcy.

Zobacz cały artykuł: Wykopy - zagrożenia i awarie.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem