facebook

Zieleń przydrożna w pasie drogowym

Zieleń przydrożna w pasie drogowym i na krawędziach jezdni w aspekcie zagrożeń w ruchu drogowym

W artykule przedstawiony został wpływ zieleni przydrożnej na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poru- szono zagadnienia przepisów prawnych dotyczących zarządzania zielenią, jej funkcjonalności oraz tego, jak nieprzemyślane decyzje mogą powodować niebezpieczne sytuacje.

Parę lat temu napisałem artykuł o barierach ochronnych. Jeżdżąc dużo na motocyklu, inaczej postrzegam wiele sytuacji na drodze niż kierowcy jeżdżący tylko dwuśladami.

Tym razem kilka uwag i spostrzeżeń o obiektach znajdujących się w pasie drogowym, szczególnie drzewach przydrożnych.

Pas drogowy drogi publicznej został zdefiniowany w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) w art. 4 pkt 1: pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządze- nia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Poza drzewami przydrożnymi inne urządzenia obce na drogach nie należą również ani do urządzeń drogowych, ani też nie wspo- magają obsługi ruchu drogowego.

Do urządzeń obcych należą:

  • tory kolejowe,
  • tramwaje podmiejskie,
  • słupy linii teletechnicznych,
  • linie energetyczne,
  • przewody podziemne,
  • słupy reklam na poboczach.

Prawidłowe zagospodarowanie pasa drogowego można prześledzić na rys. 1.

Jednak, jak pokazują wszelkiego rodzaju statystyki, to drzewa przydrożne znajdujące się w koronie drogi są jednym z istotnych zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Zobacz cały artykuł: Zieleń przydrożna w pasie drogowym.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem