facebook

Błędy i przyczyny awarii

Najczęściej łamanymi podstawami dobrego wykonania elementów konstrukcyjnych są:

 • wieńce,
 • ścianki kolankowe,
 • unikanie wzmocnień i rusztowań wysokich ścian szczytowych,
 • właściwe kotwienie murłat,
 • zmiany projektowych przekrojów elementów więźb dachowych,
 • zasady wiązań cegieł w robotach murarskich,
 • przesunięcia pionowych spoin,
 • nagminne poprawianie projektów nawet przez samych inwestorów w zakresie zamiany materiałów lub ich pocienienia,
 • fałszowania i podrabiania uprawnień, atestów, deklaracji zgodności naklejek itd.

 

Ponadto przyczyny awarii bu­dowlanych można rozpatrywać ze względu na:

 • źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być:
 • naturalne - jeśli ich źródłem jest przyroda,
 • antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest człowiek, lub
 • naturalne i antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest zarówno przyroda, jak i człowiek;
 • miejsce powstania zagrożenia:
 • przyczyny zewnętrzne (pochodzące z otoczenia obiektu),
 • przyczyny wewnętrzne (których źró­dłem jest obiekt);
 • długotrwałość oddziaływania za­grożenia:
 • przyczyny krótkotrwałe,
 • przyczyny długotrwałe;
 • bezpośredniość oddziaływania zagrożenia:
 • przyczyny bezpośrednie,
 • przyczyny pośrednie;
 • postać zagrożeń (przyczyny mechaniczne, chemiczne, elektryczne, termiczne itp.);
 • istotność zagrożeń (przyczyny głów­ne, dodatkowe, ważne, istotne itp.);
 • czas powstania faktycznego za­grożenia (projektowanie, roboty bu­dowlane, eksploatacja). Rozpatrujemy jedynie te zagrożenia, które faktycznie wystąpiły (zagro­żenia faktyczne, a nie potencjalne) i mogły doprowadzić do powstania uszkodzeń i zniszczeń rozpatrywane­go obiektu.

 

Zobacz cały artykuł: Błędy i przyczyny awarii.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem