facebook

Głębokie wykopy - kategorie geotechniczne i zakres badań

Głębokie wykopy są najczęściej zaliczane do II kategorii geotechnicznej, a obiekty wznoszone w terenie zabudowanym i charakteryzujące się występowaniem więcej niż jednej kondygnacji podziemnej, z uwagi na stopień skomplikowania, zalicza się do III kategorii geotechnicznej.

Powyższe stwierdzenie uwzględniające odpowiedzialność konstrukcji utrzymującej naziom wraz ze zlokalizowanymi na nim obiektami, pomimo braku jednoznaczności w przepisach, powinno mieć miejsce nawet w prostych warunkach gruntowych.

Zakres rozpoznania powinien być dostosowany do fazy dokumentacji oraz rozmiarów i zagłębienia budowli. W przypadków głębokich wykopów w mia­stach na ogół dysponuje się bogatym materiałem archiwalnym. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce w wyniku działań kilku zlodowaceń  podłoże jest bardzo zróżnicowane i nawet w niewielkich odległościach od istniejących miejsc wierceń warunki geotechniczne mogą być inne. Znany jest przykład z Warszawy, gdy na długości działki przeznaczonej pod zabudowę (około 40 m) strop iłów plioceńskich zapadał się o kilkanaście metrów. Dlatego wiercenia i badania in situ powinny być wykonywane dla każdej zamierzonej inwestycji indywidualnie. Zwyczajowo przyjmuje się, że rozpoznanie powinno obejmować obszar o szerokości równej dwukrotnej głębokości planowanego wykopu, licząc od jego krawędzi, a wiercenia poniżej dna wykopu prowadzi się do głębokości co najmniej równej głębokości wykopu. Nie jest to jednak regułą. Na podstawie danych archiwalnych można stwierdzić, że np. nośne lub nie­przepuszczalne warstwy gruntu zalegają znacznie głębiej i wówczas podczas badań poszukuje się tych warstw, dążąc do ich przewiercenia.

Należy podkreślić, że właściwie przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne gwarantuje ekonomiczne rozwiązania projektowe i bezpieczne wykonanie robót w głębokim wykopie. Obserwuje się powszechną tendencję do ograniczania kosztów przezna­czonych na rozpoznanie geotechniczne, mimo podstawowego znaczenia badań podłoża. Uzyskane z tego oszczędności zwykle powodują wielokrotnie większe dodatkowe koszty budowy spowodowane nieoczekiwanymi sytuacjami lub co gorsze awariami. Na podstawie wieloletnich doświadczeń stwierdzono, że przyczyną awarii i katastrof budowlanych, oprócz błędów projektowych i wyko­nawczych, jest nieprawidłowe lub niedostateczne rozpoznanie podłoża.

 

Zobacz cały artykuł: Głębokie wykopy - kategorie geotechniczne i zakres badań.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem