facebook

Badanie podłoża - podstawa prac projektowych

BADANIE PODŁOŻA
I ROZPOZNANIE PODŁOŻA JAKO
PODSTAWA PRAC PROJEKTOWYCH

 

Zły wybór sposobu posadowienia i technologii wzmocnienia gruntów może doprowadzić do wystąpienia awarii i uszkodzeń konstrukcji. Pamiętajmy zatem, aby badania techniczne podłoża gruntowego i wszelkie obliczenia traktować priorytetowo.

Obecnie w praktyce inżynierskiej jednym z głównych kierunków zastosowań geosyntetyków jest zbrojenie gruntu przy projektowaniu nasypów, stromych skarp i murów oporowych posadawianych na słabonośnych podłożach lub gruntach wysadzinowych. Podstawą do wnioskowania o potrzebie wzmocnienia podłoża gruntowego powinna być właściwa ocena warunków geologiczno-inżynierskich, poprzedzona badaniami podłoża gruntowego opracowanymi np. w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu.

Ogólnie, zakres badań powinien umożliwiać określenie i wydzielenie na ich podstawie warstw geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganiom obliczeń nośności i stateczności budowli. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy aktywnej oddziaływania budowli i zakończyć się w warstwie gruntów nośnych. Cechy podłoża należy ustalać każdorazowo na podstawie wierceń lub wykopów badawczych, sondowań i innych badań polowych, badań makroskopowych oraz szczegółowych badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne powinny objąć swoim zakresem przede wszystkim właściwości fizyko-mechaniczne warstw określanych zwykle ogólnikowo w różnego typu opracowaniach jako „nienośne”.

 

 cały artykuł: Badanie podłoża - podstawa prac projektowych.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem