facebook

Osuwiska komunikacyjne

Poza osuwiskami naturalnymi występują również osuwiska wywołane zmianami lokalnych warunków gruntowo – wodnych, a także błędami technicznymi:

 • zbyt strome pochylenie skarp,
 • zbyt duże podcięcie zboczy,
 • zastosowanie niewłaściwych gruntów do budowy nasypów,
 • niewłaściwe zagęszczenie nasypów,
 • nieodpowiednia technologia wykonywania robót,
 • niewłaściwe odwodnienie.

 

Do najczęstszych przyczyn osuwiskowych w wykopach można zaliczyć :

 • zwiększenie kąta nachylenia skarpy w stosunku do kąta nachylenia zbocza naturalnego i kąta stoku naturalnego jakim charakteryzuje się dany grunt w podłożu,
 • zmniejszenie spójności gruntu na skutek odciążenia, zdjęcia części nadkładu lub dopuszczenia do nadmiernego zawilgocenia,
 • zwiększenie erozji gruntów przez ich odsłonięcie i nie zabezpieczenie przed spływającą wodą,
 • zmianę warunków wodno – gruntowych.

 

Tendencje osuwiskowe w nasypach występują przede wszystkim na skutek nie właściwego ich wykonania tj. :

 • minimalizacja robót ziemnych i zajętości terenu – zbyt duże pochylenia skarp,
 • zbyt grube warstwy przeznaczone do zagęszczania uniemożliwiają osiągnięcie właściwego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
 • użycia niewłaściwego gruntu z którego nasyp jest wykonany ( U poniżej 5),
 • niezabezpieczenie skarp przed erozją powierzchniową,
 • nadmierne obciążenie naziomu taborem samochodowym lub kolejowym.

 

Zobacz cały artykuł: Osuwiska komunikacyjne.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem