facebook

Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie

   Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do pełnej zgodności stanu polskiego prawa z Eurokodem 7.
Należy podkreślić, że Ustawa – Prawo budowlane w art. 4, ust 3, pkt 4 już wcześniej definiowała zawartość projektu budowlanego, wprowadzając pojęcie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jako integralnej części projektu architektoniczno-budowlanego.
 
Począwszy od 2011 r. regulacjom prawnym poddano praktycznie cały proces rozpoznania podłoża i przygotowania inwestycji na podstawie projektowania geotechnicznego wyznaczając odpowiednie grupy zawodowe odpowiedzialne za poszczególne fazy i etapy procesu inwestycyjnego.
 
Geotechniczna ocena warunków posadowienia stanowi integralną część projektu budowlanego, służącą do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podłoża. Jest ona ustalana na podstawie wszystkich dostępnych danych geologicznych i geotechnicznych, obejmując :
  • określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentów,
  • zestawienie informacji i danych liczbowych właściwości gruntów,
  • zestawienie   wartości   charakterystycznych   i   obliczeniowych parametrów geotechnicznych gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektu.
Warunki posadowienia powinny zawierać zalecenia konstrukcyjne, dotyczące:
  • wykonawstwa robót ziemnych i fundamentowych,
  • prognozy współoddziaływania konstrukcji z podłożem,
  • zachowania się podłoża w czasie budowy i eksploatacji,
  • danych koniecznych do ochrony gruntów i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem.
Ocena geotechnicznych warunków posadowienia może być zawarta w jednej z form opracowania:
  • opinii geotechnicznej, gdy jest dostępne wystarczające rozpoznanie podłoża,
  • opinii geotechnicznej z uzupełniającymi badaniami (bez robót geologicznych), jeżeli dostępne rozpoznanie podłoża nie jest wystarczające,
  • projektu geotechniczno - konstrukcyjnego stanowiącego część projektu budowlanego.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MTB i GM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 463), dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do II kategorii geotechnicznej, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną według odrębnych przepisów.

cały artykuł: Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie.pdf

 

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem