facebook

Sprawdzanie projektów

PKN w 2013 r. ustanowił nową normę (PN-B-03007:2013 – Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna). Norma ta wypełniła lukę po wycofaniu w 2010 r. normy PN-90/B-03000, a dotyczy przede wszystkim zawartości merytorycznej projektów zarówno ze względu na wymagania zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji jak i na potrzeby realizacji.

Nowa norma obejmuje konstrukcje budowlane: z betonu, metalowe, zespolone stalowo-betonowe, drewniane oraz murowane. Podano w niej zasady, wymagania i wytyczne sporządzania i kontroli (z uwzględnieniem technik  komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektów budowlanych. Norma ta będzie mogła być również wykorzystywana jako dokument  odniesienia przy zawieraniu umów o wykonanie dokumentacji technicznej oraz umów o wykonanie/dostawę konstrukcji lub jej elementów. Nie obejmuje ona jednak dokumentacji przetargowej, której zawartość jest określona w innym rozporządzeniu. Na wstępie w normie podano definicje dotyczące terminologii przyjętej w Eurokodach w odniesieniu do dokumentacji technicznej konstrukcji. Dokumentacja konstrukcji budowlanej składa się z dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawcy.

Podstawową formą dokumentacji projektowej konstrukcji jest projekt budowlany, zawierający opis techniczny, obliczenia statyczne i rysunki projektowe.

Projekty obiektów posadowionych w złożonych warunkach geologicznych wykonuje się przy współpracy z geotechnikami. W przypadku gdy zaprojektowanie konstrukcji musi być rozłożone w czasie, ze względu na brak założeń niezbędnych dla potrzeb realizacji, w projekcie budowlanym należy zamieścić wymagane uszczegółowienia dokumentacji projektem wykonawczym.

Dokumentację projektową wykonuje autor projektu konstrukcji, który powinien mieć odpowiednie uprawnienia i który bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji, ale również za techniczną możliwość jej realizacji. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana jako sprawdzalny w formie dokument określający parametry bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, a także niezbędne wymagania dotyczące jakości oraz  sposobu jej wykonania i eksploatacji . Wymaganym składnikiem opisu technicznego konstrukcji jest specyfikacja wykonawcza, określająca wymagania dotyczące wykonania konstrukcji według norm EN.

Zobacz cały artykuł: Sprawdzanie projektów.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem