facebook

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych

We wszystkich działach budownictwa do budowy, remontów, eksploatacji i konserwacji obiektów budowlanych wykorzy­stywać można tylko te wyroby budowlane, które zostały do­puszczone do obrotu. Wynika z tego, że już na etapie koncepcji i projektowania należy programować użycie wyłącznie takich wyrobów, konieczne jest więc między innymi zrozumienie sze­regu pojęć z dziedziny unijnego i krajowego prawa.

Deklaracja Właściwości Użytkowych - od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu wprowadza­nia materiałów budowlanych do sprzedaży - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 mar­ca 2011 r. (z późn. zm.), które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG. W wyniku zmiany w ustawodawstwie producenci materiałów budowlanych zastą­pili Deklaracje Zgodności nowymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych. Firmy zostały zobligowane do przedstawiania wiarygodnych danych na temat materiałów budowlanych do­tyczących właściwości użytkowych. W praktyce oznacza to, że określono wspólny język techniczny do stosowania przez wszystkich producentów wprowadzających produkty, zwane w rozporządzeniu „wyrobami na rynek" i ułatwiono klientom zakup odpowiednich materiałów, dzięki dostępowi do pełnych danych o jego właściwościach.

Zobacz cały artykuł: Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem