facebook

Problematyka stateczności skarp głębokich wykopów

Problematyka stateczności skarp głębokich wykopów i wysokich nasypów.    

Stateczność zboczy lub skarp wykopów i nasypów uzależniona jest każdorazowo od pewnej nadwyżki wytrzymałości gruntu na ścinanie nad siłami ścinającymi. Niejednorodność ośrodków gruntowych, niekorzystne pochylenia warstw, układ zwierciadła wody gruntowej i siły hydrodynamiczne z tym związane, zmienny udział facji litologicznych, olbrzymi rozrzut parametrów fizyko-mechanicznych nawet w poszczególnych warstwach w podłożu oraz dysypacja ciśnienia wody w porach gruntu, sprawiają, że problemy stateczności skarp są interdyscyplinarne i z reguły wykraczają poza ogólnie przyjęte schematy.

Biorąc powyższe pod uwagę nie dziwi nikogo fakt, że pomimo olbrzymiej ilości przeprowadzonych badań, brak jest do dzisiaj pełnej teorii, którą z powodzeniem można by zastosować do analizy stateczności. Przyczynia się do tego również trudność określenia stanu naprężenia i odkształcenia w ujęciu rachunkowym. Należy podkreślić, że obliczenia wartości współczynnika stateczności F są obarczone licznymi błędami począwszy od złego rozpoznania gruntów podłoża i wyznaczania parametrów  efektywnych, zastosowania współczynników redukcyjnych, materiałowych, a na przyjętej metodzie obliczeń kończąc.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na stateczność skarp są:

  • nadanie odpowiedniego kąta nachylenia, co uzależnione jest od rodzaju gruntów zalegających i ich stopnia wilgotności,
  • istnienia określonego zwierciadła wody gruntowej,
  • wody opadowe i zabezpieczenia przed ich erozyjnością,
  • zmienność temperatur otoczenia – wysychanie, skurcz, działanie mrozu,
  • obciążenie naziomu i
  • wibracje związane z ruchem lub robotami ziemnymi.
Rys. 1. Podstawowe schematy naruszenia równowagi skarp – osuwisko, zsuw i spływ.

 

cały artykuł: Problematyka stateczności skarp głębokich wykopów.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem