facebook

Bilans wodny - składniki

Bilans wodny stanowi zestawienie zsumowanych przychodów i ubytków wody wyrażonych w tych samych jednostkach oraz odnoszących się do tego samego obszaru i okresu bilansowania.

Wyrazić go można równaniem ogólnym lub szczegółowym, w których liczba składników bywa różna, lecz identyczne są jednostki miary np. objętości (m3, km3 lub długości, a ściślej - miąższości warstwy wody wyrażane w mm).

Obszar bilansowania może obejmować wody hydrosfery kuli ziemskiej bądź poszczególnych kontynentów, oceanów i mórz, lub wodę zawartą w litosferze i atmosferze.

Bilans wodny dotyczyć może poszczególnych państw, mniejszych jednostek administracyjnych kraju lub też obszarów zmeliorowanych i skanalizowanych. Obszary bilansowania odnoszące się do zlewni rzecznych nazywa się obszarami spójnymi hydrologicznie, bowiem wszystkie wody odpływają przez ściśle określony przekrój hydrometryczny cieku, który nazywa się przekrojem kluczowym albo zamykającym zlewnię. Granice zlewni rzecznych, a także przekrój kluczowy są zazwyczaj jednoznacznie określone w sposób naturalny poprzez wododziały. Obszary niespójne hydrologicznie wymagają określenia dodatkowych źródeł zasilania i odpływów, które są wynikiem działalności człowieka. Mogą to być wpusty (śluzy) ujmujące wody do nawodnień lub na cele wodociągowe, kiedy woda transportowana jest kanałami lub rurociągami spoza granic zlewni podlegającej bilansowaniu. Również istnieją przypadki, w których pobiera się wodę na zaopatrzenie innych zlewni, deficytowych w wodę lub odpompowuje się zbędną wodę np. w zlewniach polderowych. Bilans wodny podobnie jak bilans handlowy stanowi porównanie strony przychodowej z rozchodową.

Bilanse wodne mogą być opracowywane dla okresów o różnej długości, np. wieloleci, roku, półroczy letnich i zimowych.

 

Zobacz cały artykuł: Bilans-wodny-skladniki.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem