facebook

Wykonywanie i interpretacja badań gruntów

Zagrożenia wynikające z interpretacji badań i przekrojów geologiczno-inżynierskich wg normy PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688.

 

   W normie PN-EN ISO 14688:2006 termin grunty spoiste zastąpiono terminem grunty drobnoziarniste. Nie używa się stopniujących terminów: konsystencja, stan gruntu tylko stosuje się jedno pojęcie konsystencja - w polskim tłumaczeniu używane przemiennie jako stan gruntu. Norma preferuje sto­sowanie do określenia konsystencji (stanu) wskaźnika kon­systencji, chociaż dopuszcza równoległe stosowanie stopnia plastyczności.

Porównanie klasyfikacji stanów gruntów według ISO i PN przedstawiono w tabeli 32.

W normie ISO wydzielono 5 konsystencji gruntu: bardzo zwartą, zwartą, twardoplastyczną, plastyczną i miękkoplastyczną. Pominięto konsystencję płynną.

W tabeli 32  przedstawiono propozycję uporządkowania nazw w klasyfikacji gruntów spoistych do stosowania w Polsce. [9] Bar­dzo dogodne były dotychczasowe (wg PN-86/B-02480) nazwy stanów gruntu: zwarty, półzwarty, twardoplastyczny, plastyczny, miękkoplastyczny i płynny.

cały artykuł: Wykonywanie i interpretacja badań gruntów.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem