facebook

Wytrzymałość gruntów organicznych

Wytrzymałość gruntów organicznych – ściśliwych i podmokłych.

Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych zagęszczonych piasków można nie brać pod uwagę zmian porowatości wskutek zmiany nacisków, gdyż odkształcenia są małe. Jednak w bardzo ściśliwych gruntach, np. miękkich iłach, namułach, torfach itp. zmiany naprężeń wywołują duże odkształcenia podłoża. 

W gruntach ściśliwych i podmokłych pory zazwyczaj są całkowicie wypełnione wodą i każda zmiana naprężeń wywołuje zmianę zawartości wody.

Proces równoczesnego zmniejszania się zawartości wody i objętości porów w gruncie po zaistnieniu przyrostu naprężeń nazywa się konsolidacją gruntów. Odwrotny proces – przyrostu zawartości wody przy jednoczesnym przyroście objętości porów – nazywa się pęcznieniem.

Grunty ściśliwe mają bardzo małą wodoprzepuszczalność, w związku z czym procesy konsolidacji, pęcznienia lub odprężenia przebiegają w nich bardzo powoli. Powolnemu odkształceniu się tych gruntów towarzyszy po ich obciążeniu zmiana naprężeń efektywnych w szkielecie gruntu i ciśnień w wodzie w porach gruntu. Bezpośrednio po zwiększeniu obciążenia gruntu cały przyrost nacisku przejmuje woda w porach gruntu jako nadciśnienie, a przyrost naprężeń efektywnych jest znikomy. W miarę upływu czasu nadciśnienie w wodzie maleje wskutek odpływu wody poza strefę obciążoną; równolegle następuje przyrost naprężeń efektywnych w szkielecie gruntu. Po zakończeniu procesu konsolidacji ciśnienie w wodzie równe jest ciśnieniu hydrostatycznemu, jakie istniało przed zwiększeniem obciążenia gruntu, a naprężenia efektywne zwiększają się w stosunku do poprzedniego stanu o cały przyrost nacisku na grunt.

cały artykuł: Wytrzymałość gruntów organicznych.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem