facebook

Zasada - zaprojektuj i zbuduj

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wprowadziła nową definicję robót budowlanych.

Od 20 lutego 2013 r., zgodnie z nowym brzmieniem art 2 pkt 8 ustawy Pzp, przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Jakkolwiek powyższa definicja w dość istotny sposób różni się od dotychczas obowiązującej, to jedna rzecz nie ulegała zmianie w świetle przepisów ustawy Pzp za roboty budowlane nadal uznać trzeba zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego. Innymi słowy utrzymano zasadę, że zamówieniami na roboty budowlane są zamówienia typu "wybuduj" jak i zamówienia typu "zaprojektuj i zbuduj".

Jednak wiele kontrowersji i wątpliwości pojawia się przy rozpatrywaniu czy ustawowa możliwość łączenia w jednym zamówieniu prac projektowych i budowlanych powinna być wykorzystywana w tak szerokim zakresie jak obecnie i czy jej stosowanie jest celowe i prawidłowe w przypadku każdej inwestycji, a w szczególności dużych i skomplikowanych projektów infrastrukturalnych z dużą ilością konstrukcji.

cały artykuł: Zasada - zaprojektuj i zbuduj.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem