facebook

Awarie skarp

Awarie skarp nasypów i wykopów.

 

Samoczynne ruchy mas gruntu na zboczach i skarpach zwane osuwiskami uważa się za jeden z istotnych procesów w inżynierii geotechnicznej. Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu. Zasadnicze siły powodujące osuwanie się zboczy i skarp leżą po stronie :

 • sił grawitacyjnych pochodzących od ciężaru gruntu i ewentualnej zabudowy,
 • sił hydrodynamicznych wywołanych przepływem wody przez grunt, podniesieniem się zwierciadła wody gruntowej i nadmiernym zawilgoceniem zbocza .

Przyczyny powstawania osuwisk :

 • układ warstw gruntów równoległy do nachylenia zbocza,
 • rozmycie lub podkopanie zbocza,
 • niekontrolowane dociążenie naziomu,
 • nawodnienie naziomu przy braku drenaży opaskowych,
 • wypór wody i ciśnienie spływowe w zboczu,
 • napór wody od dołu na górne warstwy gruntu z reguły mało przepuszczalne powodujące zmniejszenie sił oporu na ścinanie,
 • nasiąknięcie gruntu na skutek opadów atmosferycznych co powoduje pęcznienie gruntu a tym samym zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie,
 • zniszczenie struktury gruntu poprzez rozluźnienie,
 • istnienie naturalnych potencjalnych powierzchni poślizgu np. w iłach,
 • drgania wywołane np. ruchem drogowym,
 • sufozja tj. wymywanie z masy gruntu drobniejszych ziaren lub cząstek przez infiltrującą wodę powodujące powstawanie kawern i w następstwie ruch gruntów,
 • przebicie hydrauliczne z reguły występujące u podstawy skarp lub zboczy spowodowane wypływem wody gruntowej powyżej podstawy zboczy,
 • cykliczność przemarzania i odmarzania gruntu w rejonie istnienia krzywych depresji wody gruntowej co powoduje spadek wytrzymałości na ścinanie,
 • wypieranie gruntu po nadmiernym obciążeniu terenu,
 • niewłaściwe zaprojektowanie nachylenia skarp wykopu lub nasypu.

cały artykuł: Awarie skarp.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem