facebook

Bezpieczne pochylenia skarp

Określanie bezpiecznego pochylenia skarp.

 

Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp należy mieć na uwadze:

  • rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa,
  • wielkość przewidywanych obciążeń w sąsiedztwie skarpy,
  • przewidywany czas użytkowania wykopu,
  • skutki ewentualnej utraty stateczności skarpy.

W wykopach tymczasowych skarpy pionowe można wyko­nywać w przypadkach, jeżeli głębokość wykopu nie przekracza:

1,0 m   - w nienawodnionych piaskach, rumoszach, zwietrzelinach i spękanych skałach,
1,25 m - w gruntach spoistych,
4,0 m   - w skałach litych odspajanych mechanicznie.

W gruntach zwięzłospoistych i bardzo spoistych głębokości wykopu można zwiększyć do    1,5 m.

W pozostałych przypadkach należy wykonywać skarpy o bezpiecznym pochy­leniu. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, w przypadku wykopów tymczasowych dopuszcza się następujące bezpieczne pochylenia skarp:

1 : 0,5    - w gruntach od średnio spoistych do bardzo spoistych (iłach, glinach),
                 w stanie co najmniej twardoplastycznym,
1:1        - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych,
1 : 1,25  - w gruntach mało spoistych (piaskach gliniastych, pyłach, lessach, gli­nach  
               zwałowych) oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
1 : 1,5    - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plasty­cznym

cały artykuł: Bezpieczne pochylenia skarp.pdf

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem