facebook

Normalizacja w zakresie geosyntetyków

   Tocząca się obecnie dyskusja dotycząca zasad projektowania warstw filtracyjnych i separacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowywanych obecnie normach europejskich, które stopniowo są wdrażane również w naszym kraju. Przedstawione w niniejszej pracy systemy pozwalają na dokonywanie odpowiednich ocen przydatności poszczególnych materiałów w konkretnych sytuacjach projektowych i z tego względu mogą stanowić bardzo dużą pomoc w projektowaniu. Przy projektowaniu warstw filtracyjnych i separacyjnych z materiałów geosyntetycznych należy opierać się na schematach klasyfikacyjnych, uwzględniających parametry mechaniczne geosyntetyków  ( wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przebicie, odkształcalność i masa powierzchniowa ) oraz ich właściwości hydrauliczne ( wodoprzepuszczalność i charakterystyczna wielkość porów ).

Klasy właściwości mechanicznych i hydraulicznych geosyntetyków powinny być potwierdzane przez badania kontrolne na próbkach pobranych z obiektów bezpośrednio po wbudowaniu materiału ( w celu sprawdzenia czy w czasie instalacji nie uległy zmianie parametry materiału ) oraz badania okresowe ( ze względu na zmiany reologiczne i procesy starzenia materiału ).

We wspomnianej serii norm europejskich określono charakterystyki geosyntetyków i wyrobów pokrewnych, wymagane przy ich stosowaniu w różnych dziedzinach budownictwa. Określono tam, jakie cechy wyrobów powinny być podawane przez producentów przy dopuszczeniu na rynek, jak również podano metody ich określania, sposób prowadzenia kontroli produkcji i oceny trwałości wyrobów geosyntetycznych. Normy te ustanawiają kryteria pozwalające jasno porównywać poszczególne wyroby.

 

cały artykuł: Normalizacja w zakresie geosyntetyków.pdf

 

© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem