Kategoria: Geologia

Fluwioglacjał
Jest to ogół utworów rzeczno-lodowcowych osadzonych przez wody topniejącego lodowca. Do tego przyczynia się również woda żłobiąca pod lodowcem.. czytaj dalej
Genezy gruntów spoistych
Na terenie Polski, w przeszłości geologicznej mieliśmy 4 okresy zlodowaceń i odwilży. Doprowadziło to do zdeformowania istniejącego układu warstw geologicznych.. czytaj dalej
Geologia
Geologia - dziedzina nauki zajmująca się historią i budową Ziemi.. czytaj dalej
Geologia inżynierska
Geologia inżynierska - dział geologii zajmujący się wpływem działalności technicznej człowieka na przypowierzchniową.. czytaj dalej
Holocen
Holocen jest najmłodszą epoką Ziemi, zwaną dawniej aluwium, która trwa do czasów współczesnych. Według dotychczasowych szacunków.. czytaj dalej
Hydrogeologia
Nauka zajmująca się pochodzeniem, rozmieszczeniem, ruchem w warstwach skalnych i właściwościami fizykochemicznymi wód.. czytaj dalej
Woda błonkowata
Można ją krótko scharakteryzować – jako kilka warstw atomowych przywierających.. czytaj dalej
Woda gruntowa
Woda gruntowa to woda występująca w strefie saturacji, podlegająca przede wszystkim działaniu sił ciężkości. Woda gruntowa.. czytaj dalej
Woda higroskopowa
Jest to rodzaj wody utrzymującej się w gruncie na skutek działania sił molekularnych cząstek gruntu ( adsorpcja ). Ten rodzaj wody.. czytaj dalej
Woda kapilarna
Jest to woda wypełniająca włoskowate przewody w gruncie – kapilary i podnosząca się ponad zw. wody podziemnej poprzez istnienie siły.. czytaj dalej
Wody juwenilne
Są to wody znajdujące się na dużych głębokościach pod powierzchnią ziemi. Do tych wód.. czytaj dalej
Wody reliktowe
Małe ilości wód podziemnych, głównie źródła wód leczniczych, są innego pochodzenia czytaj dalej
Klif
Klifem nazywamy najczęściej urwisko powstałe na brzegu morskim lub jeziornym. Warunkiem koniecznym jest wysokie wybrzeże wcinające się w morze.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.