Problem właściwych zabezpieczeń przeciw erozyjnych pojawia się szczególnie przy tworzeniu obsypek na geomembranach.
Zbyt strome formowanie skarp przyczynia się do zsuwów i erozji.
Nasze działania powinny iść w kierunku wyeliminowania tych zjawisk.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule:

https://inzynieriasrodowiska.com.pl//encyklopedia/statecznosc-warstw-obsypki-geosyntetykow-na-skarpa