Webinary

Zapraszamy na szkolenia online

"Dla wszystkich, którzy szukają rzetelnego źródła informacji opartego na wieloletnim doświadczeniu "

Dlaczego warto?

Dla wszystkich, którzy szukają rzetelnego źródła informacji opartego na wieloletnim doświadczeniu
Omawiamy najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze, ich konsekwencje prawne oraz najnowsze procedury na przykładach analizy przypadków
Do udziału zapraszamy projektantów branż inżynieryjno-konstrukcyjnych, geotechników, geologów, drogowców i hydrotechników, inwestorów oraz przedstawicieli administracji publicznej

Najbliższe webinary:

W ramach szkolenia omówione zostaną obowiązki Inwestora i/lub projektanta w zakresie planowania badań podłoża, wyznaczania etapów badań, rozmieszczania i wymaganej głębokość punktów badawczych.

Wyjaśnione zostaną kwestie do kogo należy wyznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego i zasady sporządzenia opinii geotechnicznej. Zestawione zostaną i omówione uprawnienia wymagane do sporządzania poszczególnych dokumentacji.

Omówieniu podlegać będą procedury prawidłowej kategorii metod pobierania prób gruntów, badań polowych gruntów oraz zakresu badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w przepisach wykonawczych vs. przykłady błędnych opracowań z analizą przypadków.

Całość analizy oparta będzie na podstawowych aktach prawnych i normach:
  • Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.,
  • Ustawy "Prawo geologiczne i górnicze",
  • Rozp. Min.Srod. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
  • Rozp. dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • norma EUROKOD 7-1 i -2.
Przedstawione zostaną przykłady wybranych sytuacji awaryjnych, które doprowadziły do sporów Stron i roszczeń.

Do udziału zapraszamy architektów, projektantów branż inżynieryjno-konstrukcyjnych, geotechników, geologów, drogowców i hydrotechników, inwestorów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Dla każdego uczestnika udostępnione zostaną do pobrania specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie kompendium.
28 kwietnia 2021
godz. 10:00 – 12:00
(+15 min. na zadawanie pytań i dyskusję)
45,00zł
*Każda osoba będzie musiała zapłacić za dostęp do Webinaru - po opłaceniu zostanie wysłany link z dostępem.

Prowadzący:

Piotr Jermołowicz - ekspert w dziedzinie geologii i geotechniki oraz posadowień. Od 1981 r. zajmuje się geosyntetykami. Właściciel firmy Inżynieria Środowiska.
Z wyksztalcenia hydrotechnik i drogowiec. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. W latach 1981 – 1990 pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

W 1991 r. wdrożył zastosowanie geomembran HDPE do uszczelnień składowisk oraz geotkanin do zbrojenia murów oporowych i podłoży gruntowych. Współautor wielu projektów oraz autor patentów i wzorów użytkowych, a także artykułów dotyczących stosowania geosyntetyków w budownictwie i hydrotechnice. Od 2006 roku prowadzi cykliczne szkolenia w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa w poszczególnych województwach oraz szkolenia dla firm z branży budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa w pełnym zakresie.
Piotr Jermołowicz

Jak było do tej pory

Od 2006 roku Piotr Jermołowicz prowadzi szkolenia stacjonarnie na terenie całej Polski

Ponad

300

Szkoleń
Ponad

8000

Uczestników
Ponad

1500

Godzin wykładów
na żywo

Galeria

Zaufali Nam

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa ze swoimi oddziałami,
- GDDKiA
- WARBUD SA Warszawa,
- WARTER Polymers Płock,
- Perspektywa Ekspertów Warszawa,
- WOD-BUD Kraśnik,
- TESTLAND Gdynia,
- EKOBET Cementy Warszawa,
- MTM Gdynia,
- UNIBEP SA Bielsk Podlaski,
- ZDMiTP Bydgoszcz,
- SITK Szczecin, Koszalin, Opole, Kraków,
- RWK Inżynierowie Warszawa,
- Polska Izba Gazownictwa Warszawa,

Oferta indywidualna

Potrzebujesz Dodatkowej konsultacji?

Oferujemy 1h konsultacji + 1h analizy dokumentacji / zagadnienia - cena do uzgodnienia.

Zadzwoń lub napisz do nas:

Zobacz najbliższe webinary

Zobacz

Zaproponuj temat przyszłych webinarów

Masz pomysł o czym mógłby być kolejny webinar? Jesteśmy otwarci na wasze potrzeby i czekamy na wasze pomysły!

Najczęściej zadawane pytania:

Po opłaceniu webinaru na platformie ClickMeeting otrzymacie Państwo link z dostępem.
Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.
Tak, podczas rejestracji na webinar należy podać pełne dane firmy.
Tak, ale odpowiedzi będą udzielane po zakończeniu webinara. Czas przeznaczony na pytania i odpowiedzi wynosi 15 min.
Materiały szkoleniowe przygotowane w formacie pdf będą do pobrania...
Materiały szkoleniowe przygotowywane do każdego tematu zawierają kompendium
Na dole podstrony WEBINARY jest możliwość zapisania się z opcją powiadamiania o przyszłych szkoleniach. W tym celu należy wpisać swój adres e-mail.
Na podstronie WEBINARY jest możliwość zaproponowania tematyki z jej zakresem.

Czy powiadomić Cię o przyszłych webinarach?

Zostaw swój adres e-mail, a powiadomimy Cię o nowych webinarach.