facebook

Oferta

Inżynieria Środowiska od wielu lat specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów związanych z posadawianiem obiektów na słabych gruntach, zabezpieczaniem gruntów i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi oraz uszczelnianiem zbiorników ziemnych, stalowych i żelbetowych w oparciu o najnowsze technologie i materiały.

Nasza oferta obejmuje
 • projekty budowlano-wykonawcze;
 • projekty zamienne umożliwiające obniżenie kosztów inwestycyjnych ze szczegółowymi specyfikacjami;
 • ekspertyzy i analizy;
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych;
 • wykonywanie obliczeń nośności podłoża i stateczności skarp;
 • wykonywanie obliczeń doboru geosyntetyków;
 • doradztwo techniczne i projekty obiektów inżynierskich posadawianych na gruntach słabych;
 • porady i dobór materiałów geosyntetycznych;
 • optymalizacje kosztów rozwiązań technicznych;
 • konsulting w zakresie uszczelnień geomembranowych;
 • projekty drenaży pionowych i uzdatnienia podłoży gruntowych;
 • kompletację zamówień materiałów geosyntetycznych;
 • wykonawstwo.

Posiadając duże doświadczenie i odpowiednie narzędzia:

PROJEKTUJEMY:

 • wzmacnianie nasypów i innych konstrukcji na słabych gruntach;
 • optymalizacje rodzajów wzmocnienia słabego podłoża gruntowego;
 • składowiska odpadów, wylewiska i inne obiekty ochrony środowiska;
 • segmentowe  mury oporowe;
 • konstrukcje z gruntu zbrojonego i gabionów;
 • uzdatnianie podłoży drenażem pionowym.


WYKONUJEMY:

Wzmocnienia:

 • podłoży gruntowych;
 • murów oporowych ziemnych i segmentowych;
 • nasypów i konstrukcji drogowych oraz kolejowych posadawianych na gruntach słabonośnych; 
 • skarp i wykopów wymagających zabezpieczenia stateczności;
 • wałów przeciwpowodziowych;
 • uzdatnianie terenów bagiennych metodą drenażu pionowego;
 • obiektów hydrotechnicznych z ich odwadnianiem , zabezpieczaniem i uszczelnianiem.

Uszczelnienia:

 • składowisk odpadów i wylewisk;
 • zbiorników ziemnych, stalowych, żelbetowych i p.poż;
 • tac, wykopów  i obwałowań zbiorników;  
 • bocznic i placów manewrowych na terenach stacji przeładunkowych;
 • stawów osadowych dla oczyszczalni ścieków;
 • oczek wodnych, fontann.

W oparciu o zdobyte doświadczenia gwarantujemy rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technicznych, wysoką jakość usług i dostarczanych materiałów.

Inżynieria Środowiska to firma gotowa do współpracy przy realizacji wszelkich zadań budowlanych mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

© 2020 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem