Projektowanie i doradztwo

Firma Inżynieria Środowiska zajmuje się projektowaniem, doradztwem i konsultingiem w zakresie budownictwa ziemnego, drogowego, kolejowego, hydrotechnicznego i branży uszczelnieniowej oraz gospodarki odpadami.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy szeroki zakres usług:
 • Ocenę dokumentacji projektowych pod względem poprawności, ich kompletności i zgodności z przepisami,
 • Ekspertyzy geotechniczne wraz z określeniem nośności podłoża i stateczności skarp metodami: Bishopa, Nonveillera, Janbu, Morgensterna-Preice’a oraz Barera-Garbera i Spencera.
 • Opinie dotyczące wytrzymałości słabych gruntów i ich wzmocnienia.
 • Projekty zamienne ze szczegółowymi specyfikacjami.
 • Optymalizacja doboru materiałów geosyntetycznych:
 • Wykonywanie projektów z zakresu:
  • Nowoczesnych systemów antyerozyjnych na skarpach;
  • Wzmacniania słabych gruntów pod drogi i linie kolejowe, parkingi oraz place postojowe;
  • Uzdatniania terenów podmokłych metodą drenażu pionowego z zastosowaniem syntetycznych geodrenów;
  • Nowoczesnych rozwiązań wzmocnienia terenów słabonośnych;
  • Posadowienia rurociągów na gruntach słabych;
  • Zabezpieczania skarp odwodnych;
  • Wzmacniania i napraw wałów przeciwpowodziowych;
  • Murów oporowych i zabezpieczania skarp.
Posiadane programy inżynierskie służą do optymalizacji rozwiązywanych problemów na etapie projektów hydro- i geotechnicznych jak również w branży uszczelnieniowej i drogownictwie.

Kontakt

Interesuje Cię współpraca?

Zadzwoń lub napisz do nas:

Zaufali nam

"Szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodnie z ustalonym zakresem, a przygotowywane materiały do szkoleń dla uczestników w zupełności wyczerpywały tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem."

"Uczestnicy zawsze wysoko oceniali w ankietach znajomość prezentowanej tematyki, profesjonalizm przekazu informacji, erudycję i piękną polszczyznę Pana Piotra Jermołowicza."
Podkarpacka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
"Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w spósób profesjonalny i na wysokim poziomie merytorycznym. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali je zarówno pod względem przekazanej wiedzy jak też dobrego kontaktu z prelegentem, który na bieżąco odpowiadał na pytania dotyczące przedmiotu szkolenia, oraz aktualnie rozwiązywanych problemów projektowych związanych ze specyfiką Naszej Firmy. Rzetelność oraz wysoka wiedza Pana Piotra Jermołowicza zachęcają do współpracy na gruncie zawodowym."
Prezes zarządu inż. P. Mikuś,
Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" Sp. z o.o.
"Wykonane opinie wskazują na bardzo wnikliwe podejście do obu tematów oraz ogromną wiedzę z dziedziny drogownictwa, hydrotechniki i geotechniki ze szczegółową znajomością praw w tym zakresie.
Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Piotr Jermołowicz jako kompetentnego, odpowiedzialnego i elastycznego partnera do współpracy."
Dykertor oddziału Sławomir Moczydłowski,
UNIBEP S.A. Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży
"Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, zgodnie z ustalonym programem, na wysokim poziomie merytorycznym. Osoba prowadząca na bieżąco odpowiadała na wszelkie pytania i sugestie zadawane przez Uczestników szkolenia, a związane ze specyfikacją działalności naszej firmy."
Dykertor Jacek Witkowski
ZDM i KP w Bydgoszczy
"Bardzo wysoko oceniamy specjalistyczną i rozległą wiedzę oraz doświadczenie Pana Piotra Jermołowicza. Wiedza została przekazana w sposób zrozumiały i bardzo praktyczny. "
Warbud SA
"Szkolenia zostały przygotowane z należytą starannością, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Bardzo dobrze przygotowanie trenera w osobie Pana dr Piotra Jermołowicza, jego profesjonalizm i komunikatywność docenili wszyscy uczestnicy szkoleń.
Poczucie humoru oraz pozytywne nastawienie jest również dużym atutem trenera.
Rekomendujemy firmę jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do przeprowadzenia szkoleń"
Prezes Zarządu Piotr Staniszewski,
WARTER POLYMERS Sp. z o.o.
"Wykłady Pana Jermołowicza przygotowywane są na wysokim poziomie merytorycznym, w formie kompendium wiedzy oraz przeprowadzane w profesjonalny sposób.
Pan Piotr Jermołowicz z uwagi na umiejętność przekazywania w bardzo intersujący sposób swojej wiedzy jest wysoko cenionym wykładowcą przez uczestników naszych spotkań."
Prezes Piotr Rybczyński,
SITK RP Oddział Opole
"Zawsze mogliśmy liczyć na jego rzetelnie przygotowanie i w pełni wyczerpujące temat teksty. Pan Piotr Jermołowicz jest nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale również pasjonatem, który nie zaprzestaje poszukiwań i udoskonalania opisywanych przez niego rozwiązań.
Z pełnym przekonaniem publikujemy teksty Pana Piotra Jermołowicza i jesteśmy dumni, że Magazyn Autostrady może być ich efektywnym nośnikiem."
Dagmara Lerch
Magazyn Autostrady
"Należy podkreślić, że Piotr Jermołowicz posiada ogromną wiedzę jak również doświadczenie w dziedzinie geologii i geotechniki i potrafił to dosknale wykorzystać w wielu problematycznych sytuacjach na budowie.
Umiejętność przeprowadzania skomplikowanych obliczeń w zakresie geotechniki i posadowień ułatwiała podejmowanie decyzji w wielu sytuacjach.
Reasumując, Piotr Jermołowicz załuguje na wysoką ocenę i rekomendacje dla innych Inwestorów."
mgr inż. Andrzej Iżbicki
Biuro Inżyniera Kontraktu
Należymy do: