Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Proces budowlany
Jest to ciąg czynności faktycznych i prawnych .. czytaj dalej
Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Obowiązki projektanta
Do podstawowych obowiązków projektanta należy.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Obowiązki kierownika budowy
Obowiązki kierownika budowy.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Obowiązki i uprawnienia inwestora
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy.. czytaj dalej
Nasyp niekontrolowany
Grunt powstały w sposób niekontrolowany.. czytaj dalej
Nasyp budowlany
runt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego.. czytaj dalej
Kwalifikacje w zakresie geologii
Zestawienie kategorii kwalifikacji w zawodzie geolog.. czytaj dalej
Inżynier geotechnik
Geotechnika jest specjalizacją w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.. czytaj dalej
Grunt rodzimy
Jest to grunt budowlany powstały w wyniku procesów geologicznych.. czytaj dalej
Grunt nasypowy antropogeniczny
Gruntem nasypowym antropogenicznym nazywamy grunt budowlany powstały w wyniku działalności człowieka.. czytaj dalej
Grunt budowlany
Jest to część skorupy ziemskiej współpracująca z obiektem .. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.