Wskaźnik piaskowy
Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji gruntu.. czytaj dalej
Stopień zagęszczenia gruntu definicja
Zagęszczenie gruntów niespoistych, zarówno w stanie naturalnym, jak też sztucznie zagęszczonych mierzy się stopniem zagęszczenia.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Skala twardości minerałów
Twardość minerałów zależy od spójności cząstek, a mierzy się oporem, jaki stawia powierzchnia minerału, gdy poddaje się ją zarysowaniu.. czytaj dalej
Pachoł cumowniczy
Zwany również polerem lub knechtem, jest urządzeniem cumowniczym.. czytaj dalej
Meandry
Meander jest to zakole, zakręt lub szereg zakrętów rzeki charakterystyczny szczególnie dla rzek o małym spadku.. czytaj dalej
Łacha i starorzecze
Łachą nazywana jest odnoga rzeki, meander lub dawne jej koryto.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Kocioł lodowcowy
Kocioł lodowcowy występuje jako półkolista, wydłużona nisza lub owalne zagłębienie w masywie skalnym i otoczone z trzech stron stromymi stokami .. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Kar
Kar (cyrk lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza lub owalne zagłębienie w masywie skalnym.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Hydrologia
Cyklogeneza eksplozyjna
Są to obszary niskiego ciśnienia, gdzie wiatr obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Hydrologia
Cyklogeneza
Jest to zespół procesów fizycznych prowadzących do powstania niżu atmosferycznego.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Granica skurczalności
Granicą skurczalności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu zwartego i półzwartego.. czytaj dalej
Granica płynności
Granicą płynności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu miękkoplastycznego i płynnego.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.