Iszkowskiego wzory

Do obliczenia przepływu na podstawie opadów najczęściej stosowane są następujące wzory.. czytaj dalej

Uzyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów Premium →
Związki korelacyjne dla sond dynamicznych SD
W praktyce inżynierskiej metody badań zagęszczenia i zagęszczalności gruntu należy podzielić na.. czytaj dalej
Falochrony z kamieni narzutowych
Falochrony z kamieni narzutowych o różnej masie budowane są w miejscach gdzie energia fal jest stosunkowo duża.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Falochron brzegowy
Jest to budowla chroniąca brzeg morski przed działaniem falowania morskiego i prądów morskich. Może być budowany w pewnym oddaleniu od brzegu lub jako budowle ograniczające.. czytaj dalej
Drogowe roboty ziemne na gruntach słabych i wysadzinowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz.. czytaj dalej
Ostroga brzegowa
Jest to czynna budowla ochronna budowana jako sztuczne umocnienie brzegowe. Najczęściej występuje w postaci szczelnej lub ażurowej przegrody.. czytaj dalej
Odskok Bidone'a
Z przejściem z ruchu nadkrytycznego w ruch podkrytyczny i odwrotnie mamy do czynienia na odcinkach kanałów o szerokości B, których dno posiada zmienny spadek.. czytaj dalej
Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna inżyniera budownictwa
Awaria lub katastrofa budowlana nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie.. czytaj dalej
Mocowanie geomembrany do murku betonowego
Zakotwienie krawędzi geomembrany we wszelkiego typu zbiornikach jest zadaniem wieńczącym dzieło uszczelnienia.. czytaj dalej
Falochron
Falochron stanowi budowlę osłaniającą obszar wodny i brzeg morski przed działaniem fal i sztormów a także chroniącą ujścia rzek i portów przed wdzieraniem się fal, zapiaszczaniem oraz nanosom rumowiska wleczonego.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrologia
Dębskiego wzory
Wzory prof. Dębskiego służą do obliczania przepływów na podstawie opadów.. czytaj dalej
Bystrze – płyta wypadowa
W wypadzie, najczęściej zaopatrzonym w szykany następuje rozpraszanie energii kinetycznej strumienia. Jest to usprawnienie urządzeń do rozpraszania energii. W większości przypadków.. czytaj dalej
Bystrze
Bystrzem nazywana jest obudowa dna i skarp kanału na odcinku koryta (rys.1), gdzie spadek J > Jkr . Koryto jest odcinkiem łączącym górne i dolne stanowisko – ponuru z poszurem.. czytaj dalej
Bloki kształtowe do budowy falochronów narzutowych i ochrony brzegu
Bloki kształtowe (betonowe) tego przeznaczenia stanowią górną warstwę do rozpraszania energii fali nabiegającej. Do tej pory powstało bardzo dużo różnorodnych form o zróżnicowanych kształtach.. czytaj dalej
Bloki betonowe do budowy falochronów stawianych i nabrzeży
Bloki betonowe są prefabrykowanymi elementami w konstrukcjach i obudowach falochronów i nabrzeży a także w ochronie brzegu morskiego. Bloki te mają zazwyczaj kształt prostopadłościanu.. czytaj dalej
Bagna - rodzaje
Bagna to tereny podmokłe z porastającą roślinnością specyficzną dla tych warunków środowiska. Podłoże budowane jest przez obumierające części roślin i fauny z dalszym przekształcaniem masy.. czytaj dalej
Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów  każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 42 - Przepływy dla przelewów jazowych
do obliczania przepływu dla jazów przelewowych, upustów deszczowych, jazów zatopionych i mostów według wzoru.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 43 - Przepływy wody dla przelewów zatopionych
dla obliczania przepływu wody dla jazów zatopionych, upustów deszczowych, śluz i mostów według wzoru.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.