Kategoria: Zagęszczanie

Kompendium
Zagęszczanie
Zagęszczanie i stabilizacja gruntów
Tematyka procesu zagęszczania gruntów i materiałów drogowych jest bardzo złożona, zależna od wielu czynników i wymagająca szczególnego potraktowania, zwłaszcza, że grunty.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie - wymagania normowe i odbiory robót
Ten temat opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru. Budowa nasypów obejmuje dwie.. czytaj dalej
Zagęszczanie - metody i maszyny
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy atmosferyczne.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Badania zagęszczenia podłoża
Zastosowanie coraz nowszych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych wymaga dostosowania metod badawczych, zwłaszcza „in situ”, zapewniających nie tylko szybkość, ale i jakość czytaj dalej
Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów  każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Ocena prawidłowości zagęszczania
Ocenę prawidłowości zagęszczenia nasypów w zależności od ich funkcji wykonuje się na podstawie porównania otrzymanych wartości modułów odkształceń.. czytaj dalej
Płyta obciążana dynamicznie
Płyta obciążana dynamicznie jest przeznaczona do badania nośności nie związanych warstw nośnych jako alternatywa lub uzupełnienie badania przyrządem VSS (badanie statyczne)... czytaj dalej
Płyta VSS
Wybór metody badania zagęszczenia gruntów uwarunkowany jest przede wszystkim od rodzaju gruntu i w zależności od niego należy dobrać odpowiednią metodę badawczą. czytaj dalej
Walce statyczne
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem maszyn zagęszczających stosowanych we wszystkich rodzajach budownictwa są walce statyczne. Ze względu na różne technologie procesu... czytaj dalej
Warunki zagęszczalności gruntów
Pod działaniem obciążenia statycznego odkształcenie podłoża gruntowego rozpoczyna się od przemieszczenia (uszczelnienia) ziarn i cząstek gruntu (rys. 1) w momencie, gdy... czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.