Kategoria: Grunty i badania gruntów

Drgania cykliczne i zjawiska towarzyszące w gruntach
W praktyce zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem w warunkach obciążenia cyklicznego określa się z badań laboratoryjnych prób gruntu bądź z badań polowych. czytaj dalej
Drgania drogowe i obciążenia cykliczne
Efekty te są pochodzenia użytkowego wynikające z przejazdu sprzętu kołowego, kolejowego, budowlanego, pracy maszyn i in. Szczególnie uciążliwy i w wielu przypadkach.. czytaj dalej
Drgania sejsmiczne vs. układ sił w zboczu
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Grunty próchniczne - humus
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się grunty próchniczne ( H ) humus - grunty nieskaliste, w których.. czytaj dalej
Klasyfikacja osadów organicznych
Dla większości gruntów organicznych naturalnym środowiskiem sedymentacyjnym są jeziora i bagna. Wśród osadów jeziornych dominują: biogeniczne, hydrogeniczne i  mineralne.. czytaj dalej
Mikrosejsmy
Mikrosejsmy są to drgania gruntu od ruchu pojazdów i maszyn.  Są to drgania rzędu 0,1 – 1 μm   i  o okresach 0,05 – 1,2 sek.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Grunty i badania gruntów
Oznaczanie skał
czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia
Obciążenia parasejsmiczne w niektórych źródłach literaturowych utożsamiane są z obciążeniami dynamicznymi pochodzącymi od: ruchu kolejowego, drogowego.. czytaj dalej
Analiza sitowa
Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji w pobranej próbce. Ogólnie, szkielet gruntowy składa się z ziaren (d ? 0,063 mm) i cząstek (d < 0,063 mm) różnej wielkości i kształtu. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Parcie gruntu vs. drgania cykliczne
Parcie poziome gruntu działające na ścianę oporową, pochodzące od trzęsienia ziemi lub drgań parasejsmicznych zwiększa się chwilowo na skutek drgań gruntu.. czytaj dalej
Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86B-02480
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie... czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.