Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Kar
Kar (cyrk lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza lub owalne zagłębienie w masywie skalnym.. czytaj dalej
Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Katastrofa budowlana-definicja
Stan graniczny to stan, poza którym konstrukcja przestaje spełniać obliczeniowe wymagania użytkowe (stany graniczne oddzielają stany pożądane od stanów niepożądanych).. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - rozumie się przez to stopień skomplikowania obiektu budowlanego, złożoność warunków.. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji
Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do pełnej.. czytaj dalej
Kategorie geotechniczne i przykłady konstrukcji
Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii I: wykopy powyżej zwierciadła wody lub poniżej, gdy doświadczenia miejscowe.. czytaj dalej
Kategorie metod pobierania prób skał
W zależności od jakości próby wyznaczono 3 kategorie metod pobierania prób: kategoria A, kategoria B, Kategoria C.. czytaj dalej
Kategorie obiektów budowlanych
Kategorie obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Premium
Hydrologia
Kategorie opadów o dużym natężeniu według Chomicza
Oprócz podziału opadów na ulewy i deszcze nawalne.. czytaj dalej
Kawitacja
Kawitacją nazywamy tworzenie się pustych przestrzeni w cieczy tłoczonej lub zasysanej, przepływającej przez przewody. Zjawisko kawitacji występuje w lewarach, zwłaszcza jeżeli szczyt (wierzchołek) lewara.. czytaj dalej
Kem
Kemy ? okrągłe lub wydłużone pagórki i wzgórza o płaskim wierzchołku i stromych stokach. wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Kenozoik
Kenozoik.. czytaj dalej
Kierunki wiatrów używane do róży wiatrów
Kierunki wiatrów używane do róży wiatrów czytaj dalej
Klasy jakości próbek gruntów do badań
Należy wyraźnie podkreślić, że w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obowiązuje rozporządzenie z 2012 roku.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.