Katastrofa budowlana-definicja
Stan graniczny to stan, poza którym konstrukcja przestaje spełniać obliczeniowe wymagania użytkowe (stany graniczne oddzielają stany pożądane od stanów niepożądanych).. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - rozumie się przez to stopień skomplikowania obiektu budowlanego, złożoność warunków.. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji
Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do pełnej.. czytaj dalej
Kategorie geotechniczne i przykłady konstrukcji
Przykłady konstrukcji, które mogą być zaliczone do kategorii I: wykopy powyżej zwierciadła wody lub poniżej, gdy doświadczenia miejscowe.. czytaj dalej
Kategorie metod pobierania prób skał
W zależności od jakości próby wyznaczono 3 kategorie metod pobierania prób: kategoria A, kategoria B, Kategoria C.. czytaj dalej
Kawitacja
Kawitacją nazywamy tworzenie się pustych przestrzeni w cieczy tłoczonej lub zasysanej, przepływającej przez przewody. Zjawisko kawitacji występuje w lewarach, zwłaszcza jeżeli szczyt (wierzchołek) lewara.. czytaj dalej
Kem
Kemy ? okrągłe lub wydłużone pagórki i wzgórza o płaskim wierzchołku i stromych stokach. wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów czytaj dalej
Klasy jakości próbek gruntów do badań
Należy wyraźnie podkreślić, że w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obowiązuje rozporządzenie z 2012 roku.. czytaj dalej
Klasyfikacja osadów organicznych
Dla większości gruntów organicznych naturalnym środowiskiem sedymentacyjnym są jeziora i bagna. Wśród osadów jeziornych dominują: biogeniczne, hydrogeniczne i  mineralne.. czytaj dalej
Klasyfikacja środowisk agresywnych chemicznie
Klasyfikacja środowisk agresywnych chemicznie. Wg normy europejskiej PN-EN 206-1: 2003.. czytaj dalej
Klif
Klifem nazywamy najczęściej urwisko powstałe na brzegu morskim lub jeziornym. Warunkiem koniecznym jest wysokie wybrzeże wcinające się w morze.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Kolumny GEC
Kolumny z piasku lub kruszywa w osłonie geotekstylnej formowane metodą pali Franki z wypełnionego piaskiem „rękawa” geotekstylnego stosowano w Polsce już w latach 90.. czytaj dalej
Konieczność określania stateczności skarp
Od dłuższego czasu stosuje się różne dodatki w gruntach celem polepszenia jego właściwości. Przeszło 3 tysiące lat temu w starożytnym Babilonie stosowano formy dzisiejszych geowłóknin w postaci.. czytaj dalej
Konstrukcje masywne
W ostatnich kilkudziesięciu latach rozwój środków technicznych, jakimi dysponuje budownictwo umożliwił wznoszenie wielkich obiektów z betonu w bardzo krótkim czasie... czytaj dalej
Konstrukcje oporowe
Konstrukcje oporowe mogą występować w szczególności jako: elementy konstrukcji tuneli i przepustów, stanowiące ich głowicę.. czytaj dalej
Konstrukcje oporowe - podstawowe określenia
Projektowanie konstrukcji oporowej składa się z następujących czynności.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.