Kategoria: Drogi i koleje

Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Most leżajowy
Są to konstrukcje nie wymagające łożyskowania podpór.. czytaj dalej
Rów infiltracyjny
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami.. czytaj dalej
Rów odprowadzający
Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody.. czytaj dalej
Kontrbankiety
Kontrbankiety, czyli boczne ławy dociskowe są swoistym zabiegiem poszerzenia powierzchni docisku nasypu i podstawową formą zapobiegania wyporowi gruntów spod nasypów czytaj dalej
Geomata bitumiczna
Jest to konglomerat łączący w sposób termiczny mieszankę asfaltową.. czytaj dalej
Geosiatki
Jest to płaski wyrób o otwartej strukturze z trwale połączonych elementów.. czytaj dalej
Budowa tras drogowych na składowiskach
Coraz częściej na trasie nowoprojektowanych odcinków dróg pojawiają się w podłożach grunty antropogeniczne lub wręcz niezinwentaryzowane wcześniej składowiska odpadów.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.