Zgodnie z normą PN-B-02480:1986 pospółka gliniasta charakteryzuje się zawartością frakcji żwirowej i kamienistej 10 - 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ) z zawartością frakcji ilastej powyżej 2 % (f> 2 %) .