Kategoria: Mury oporowe i osuwiska

Mur oporowy zbrojony geotkaniną-pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce
Węzeł drogowy „Struga” zlokalizowany jest na przecięciu drogi nr 18 Warszawa-Białystok z drogą nr 631 Rembertów-Nieporęt. Z uwagi na istniejące zainwestowanie terenu.. czytaj dalej
Konstrukcje oporowe - podstawowe określenia
Projektowanie konstrukcji oporowej składa się z następujących czynności.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy licowania
Estetyka poszczególnych systemów ścian z gruntu zbrojonego zależy od zastosowanego systemu licowania, który stanowi jedyną widoczną część gotowej budowli... czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy projektowania
Na etapie projektu wstępnego, inżynier konstruktor powinien zastanowić się nad każdym z zagadnień przedstawionych w tym rozdziale oraz ustalić odpowiednie elementy i kryteria eksploatacyjne... czytaj dalej
Ściany oporowe
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych... czytaj dalej
Projektowanie z geosyntetykami-nasypy,skarpy,mury
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe. Zasady projektowania.
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które można.. czytaj dalej
Sposoby zabezpieczen osuwisk - cz. II
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.. czytaj dalej
Stabilizacja skarp i osuwisk
Problemy właściwego zagospodarowania i zabezpieczenia stoków naturalnych nabierają szczególnego znaczenia w przypadku terenów położonych w południowo-wschodniej części Polski.. czytaj dalej
Efektywność zabezpieczeń skarp i stoków
Rodzaje zabezpieczeń skarp i stoków. Typ lekki to: hydroobsiew na warstwie humusu i siatce przeciwerozyjnej zamiennie z ręcznym obsiewem również na siatce przeciwerozyjnej.. czytaj dalej
Osuwiska - definicje i rodzaje
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i okolicy, np.: wzrostem wilgotności gruntów podłoża spowodowanym.. czytaj dalej
Osuwiska komunikacyjne
Poza osuwiskami naturalnymi występują również osuwiska wywołane zmianami lokalnych warunków gruntowo – wodnych, a także błędami technicznymi: zbyt strome pochylenie skarp, zbyt duże podcięcie zboczy.. czytaj dalej
Projektowanie i zabezpieczanie skarp wykopów, nasypów i zboczy
Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu.. czytaj dalej
Konstrukcje oporowe
Konstrukcje oporowe mogą występować w szczególności jako: elementy konstrukcji tuneli i przepustów, stanowiące ich głowicę.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.