Kategoria: Mury oporowe i osuwiska

Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Mur oporowy zbrojony geotkaniną-pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce
Węzeł drogowy „Struga” zlokalizowany jest na przecięciu drogi nr 18 Warszawa-Białystok z drogą nr 631 Rembertów-Nieporęt. Z uwagi na istniejące zainwestowanie terenu.. czytaj dalej
Konstrukcje oporowe - podstawowe określenia
Projektowanie konstrukcji oporowej składa się z następujących czynności.. czytaj dalej
Wąwóz
Wąwozem nazywamy rodzaj głębokiej, suchej doliny.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy licowania
Estetyka poszczególnych systemów ścian z gruntu zbrojonego zależy od zastosowanego systemu licowania, który stanowi jedyną widoczną część gotowej budowli... czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy projektowania
Na etapie projektu wstępnego, inżynier konstruktor powinien zastanowić się nad każdym z zagadnień przedstawionych w tym rozdziale oraz ustalić odpowiednie elementy i kryteria eksploatacyjne... czytaj dalej
Ściany oporowe
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych... czytaj dalej
Projektowanie z geosyntetykami-nasypy,skarpy,mury
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe. Zasady projektowania.
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które można.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.