Kategoria: Odwodnienia i filtracja

Drenaże i urządzenia wodno-melioracyjne
Drenaże i melioracje należą do zabiegów mających kształtować optymalne stosunki wodne w podłożu wynikające z potrzeb maksymalizacji plonów i upraw.  Rozstawy ciągów.. czytaj dalej
Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Agrohydrologia
Agrohydrologia nauka o wodzie.. czytaj dalej
Geohydrologia
Geohydrologia jest to nauka o wodzie.. czytaj dalej
Rów infiltracyjny
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami.. czytaj dalej
Rów odprowadzający
Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody.. czytaj dalej
Krążenie wody w przyrodzie
Energia cieplna docierająca ze Słońca do hydrosfery.. czytaj dalej
Wypływ wody przez otwory
Wzór Torricelliego na prędkość wypływu cieczy idealnej z naczynia.. czytaj dalej
Upusty - zasady wymiarowania
Każda budowla piętrząca na cieku musi mieć urządzenia upustowe.. czytaj dalej
Obliczenie grubości ścianki rurociągu stalowego pod ciśnieniem wewnętrznym
Naczynia cienkościenne pod ciśnieniem znajdują w technice codzienne zastosowanie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.