Wypływ przez otwór o małych wymiarach i cienkiej ściance. Otworem o małych wymiarach nazywamy taki otwór, którego największy wymiar nie przekracza 0,1 wysokości ciśnienia cieczy, liczonej od zwierciadła cieczy w naczyniu do osi poziomej otworu.

Rys. 1. Otwór o małych wymiarach

Wzór Torricelliego na prędkość wypływu cieczy idealnej z naczynia:

W przypadku cieczy rzeczywistej należy uwzględnić współczynnik prędkości (współczynnik zmniejszający)

  Pozostało jeszcze 90% tekstu