Kategoria: Posadowienia w budownictwie i fundamentowanie

Metody wzmacniania podłoży gruntowych
Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi : osuszanie gruntu.. czytaj dalej
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - rozumie się przez to stopień skomplikowania obiektu budowlanego, złożoność warunków.. czytaj dalej
Platformy robocze
Coraz  częstszym przypadkiem na większości budów jest konieczność uzdatnienia podłoża poprzez palowanie, instalację drenów pionowych, kolumn różnego typu.. czytaj dalej
Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną
W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie plastycznym lub namułów organicznych i wykonywania budowli o konstrukcji.. czytaj dalej
Roboty ziemne - wymagania normowe i odbiory robót
Temat ten opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru... czytaj dalej
Praktyczne przykłady posadowień nasypów
Wzmocnienie podtorza kolejowego dla rozbudowy infrastruktury kolejowej w Porcie Szczecin.. czytaj dalej
Przegrody przeciwdrganiowe
Ochrona skarp przed wpływem drgań i wstrząsów przenoszących się przez podłoże może być przeprowadzona kilkoma sposobami: ograniczenie wielkości drgań wymuszających w samym źródle, oddalenie.. czytaj dalej
Przykład obliczeniowy wzmocnienia konsolidacyjnego
W podłożu zalega średniorozłożony torf w warstwie o miąższości 5,0 m i gytia. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się  na powierzchni terenu.. czytaj dalej
Projektowanie z geosyntetykami-nasypy,skarpy,mury
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Wykonawstwo robót z głębiej zalegającą warstwą słabą
W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie plastycznym lub namułów organicznych i wykonywania budowli o konstrukcji mało wrażliwej na nierównomierne.. czytaj dalej
Wytrzymałość gruntów organicznych
Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych zagęszczonych piasków można nie brać pod uwagę zmian porowatości wskutek zmiany nacisków czytaj dalej
Zasady wymiarowania zbrojonych nasypów
Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji dla stanu budowlanego.. czytaj dalej
Fundamentowanie – stany graniczne
Fundament to część obiektu, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W zależności od wielkości przekazywanych obciążeń a także rodzaju i stanu gruntu.. czytaj dalej
Obudowy głębokich wykopów - rodzaje
Inwestycje, dla których zachodzi potrzeba wykonania głębokiego wykopu, a przede wszystkim zlokalizowane w terenie zabudowanym, wymagają podjęcia szczególnych działań.. czytaj dalej
Problematyka posadowień w budownictwie
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych i ekonomiczniejszych metod posadawiania.. czytaj dalej
Projektowanie i zabezpieczanie skarp wykopów, nasypów i zboczy
Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu.. czytaj dalej
Rusztowania
Rusztowania stanowią obecnie  najpopularniejszy i zarazem najbardziej niebezpieczny sprzęt do pracy na wysokości. Prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy na rusztowaniu powinno składać się.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.