Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi :

osuszanie gruntu, wzmacnianie powierzchniowe, wymiana gruntu, konsolidacja podłoży, metody wibracyjne, metody dynamiczne i  zbrojenie wgłębne. Pozostało jeszcze 90% tekstu