Przedstawiamy Państwu oryginalną propozycję sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i jej szybkiej weryfikacji w zakresie dokumentowania geotechnicznego.
W tym celu przytaczamy oryginalną dokumentację ( z jej wadami technicznymi i prawnymi) wykonaną przez f. ABC z Polski dla Zamawiającego XXX, a dotyczącą rozpoznania podłoża dla projektowanej przebudowy drogi.
W celu uniknięcia ewentualnej identyfikacji wszelkie dane zostały zmienione.

Przygotowany materiał składa się z 3 części :

  1. Oryginalnej dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych ze zmienionymi nazwami własnymi.
  2. Testu na sprawdzenie poziomu wiedzy w tym zakresie i
  3. Weryfikacji poprawności przygotowania dokumentacji geotechnicznej wraz z uwagami krytycznymi.

 Po zapoznaniu się z dokumentacją z p. 1 należy następnie wypełnić test dla samooceny zgodnie z p. 2 i dopiero potem przejść do części 3.

Uwaga: Przejście do części 3 jest możliwe dopiero po wypełnieniu testu.

Życzymy trafnych odpowiedzi na pytania testowe jak i praktycznych korzyści z lektury dokumentacji i przygotowanej do niej weryfikacji.

 

KROK 1. ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ GEOTECHNICZNĄ

 

Przeczytaj dokument [PDF]

 

KROK 2. PO ZAPOZNANIU SIĘ Z DOKUMENTACJĄ
ROZWIĄŻ QUIZ


Przejdź do quizu