Kategoria: Hydrologia

Obwód zwilżony
Pojęcie używane w hydraulice i hydrotechnice i związane jest z charakterystyką cieku wodnego i promieniem hydraulicznym... czytaj dalej
Powódź
Powodziami nazywamy takie wezbrania wody, podczas których woda po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne.. czytaj dalej
Promień hydrauliczny
Promień hydrauliczny Rh jest wielkością charakterystyczną dla danego przekroju poprzecznego cieku otwartego : czytaj dalej
Stany charakterystyczne przepływów
Wyróżniamy stany i przepływy charakterystyczne (naturalne) oraz umowne (konwencjonalne). W zagadnieniach powodziowych najczęściej wykorzystuje.. czytaj dalej
Wezbrania wody
Wezbrania wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach przyległych... czytaj dalej
Premium
Hydrologia
Bilans wodny - składniki
Bilans wodny stanowi zestawienie zsumowanych przychodów i ubytków wody wyrażonych w tych samych jednostkach oraz odnoszących się do tego samego obszaru i okresu bilansowania.. czytaj dalej
Deszcze ciągłe
Zwane inaczej długotrwałymi mają stosunkowo małe natężenie, padają z przerwami i obejmują obszary większe od obszarów objętych deszczami krótkotrwałymi.. czytaj dalej
Deszcze krótkotrwałe
Deszcze krótkotrwałe zdarzają się najczęściej w okresie letnim i występują w postaci ulew, nawałnic lub tzw. oberwania chmury.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrologia
Dębskiego wzory
Wzory prof. Dębskiego służą do obliczania przepływów na podstawie opadów.. czytaj dalej
Izobara
W meteorologii jest to krzywa na mapie rozkładu ciśnienia atmosferycznego, łącząca punkty odpowiadające jednakowym.. czytaj dalej
Izobata
Krzywa na mapie zbiornika wodnego łącząca punkty odpowiadające jednakowym.. czytaj dalej
Izochiety
Linie na mapie klimatycznej łączące punkty o jednakowych opadach. Wyznacza się je podobnie jak w geodezji np. warstwice.. czytaj dalej
Izohipsa
W meteorologii jest to krzywa na mapie klimatycznej łącząca punkty odpowiadające takiej samej wysokości nad poziomem morza.. czytaj dalej
Iszkowskiego wzory
Do obliczenia przepływu na podstawie opadów najczęściej stosowane są następujące wzory.. czytaj dalej
Ilość normalnych opadów miesięcznych i rocznych w Polsce w wybranych stacjach
Ilość normalnych opadów miesięcznych i rocznych w Polsce w wybranych stacjach.. czytaj dalej
Krzywa konsumcyjna
Krzywa konsumcyjna jest to charakterystyczna krzywa przepływu wykreślana dla danego przekroju cieku ( rzeki, potoku, strumienia itp.).. czytaj dalej
Punkt rosy
Jest to temperatura wilgotnego powietrza, przy której dolne nasycenie tego powietrza parą wodną powoduje  wystąpienie pierwszych kropelek wody. Może to objawiać się wystąpieniem mgły.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.