Hydronomia nauka zajmująca się badaniem przyczyn i skutków zjawisk w hydrosferze oraz poszukuje wzajemnych współzależności.