Kategoria: Geologia

Wolny dostęp
Geologia
Epoka holoceńska
Epoka holoceńska przypada na czasy polodowcowe.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Glacjologia
Glacjologia jest to nauka o lodowcach.. czytaj dalej
Hydrobiologia
Hydrobiologia nauka zajmująca się zjawiskami życia.. czytaj dalej
Hydrochemia
Hydrochemia jest to nauka o chemicznych właściwościach.. czytaj dalej
Facja
Pojęcie typowo geologiczne związane ze sposobem wykształcenia osadów tego samego wieku czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Geotechnika i geoinżynieria
Geofizyczne metody i ich przydatność
Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych: czytaj dalej
Hydrogeologia
Hydrogeologia to nauka o wodzie podziemnej.. czytaj dalej
Gytie
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się gytie Gy - namuły z zawartością węglanu wapnia ponad 5%, który może wiązać szkielet gruntu.. czytaj dalej
Kategorie metod pobierania prób skał
W zależności od jakości próby wyznaczono 3 kategorie metod pobierania prób: kategoria A, kategoria B, Kategoria C.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Kenozoik
Kenozoik.. czytaj dalej
Krążenie wody w przyrodzie
Energia cieplna docierająca ze Słońca do hydrosfery.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Grunty i badania gruntów
Oznaczanie skał
czytaj dalej
Limnologia
Limnologia to nauka o jeziorach.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Mezozoik
Mezozoik.. czytaj dalej
Oceanologia
Oceanologia to nauka o.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.