Wielkość natężenia klasyfikuje się w zależności od wysokości opadu następująco :

  • deszcz nawalny -  natężenie opadu powyżej 20 l/m2 w stosunkowo krótkim czasie (np. 15 – 30 min.)
  • deszcz ulewny -  natężenie opadu większe od 7,5 mm/godz.
  • deszcz umiarkowany -  natężenie w granicach 2,5 – 7,5 mm/godz.
  • deszcz słaby -  natężenie mniejsze od 2,5 mm/godz.
  • deszcz bardzo słaby – mżawka -  kropelki o średnicy 0,5 mm.