Hydrogeologia to nauka o wodzie podziemnej, znajdującej się w szczelinach skalnych i w głębszych warstwach gruntów porowatych (zarówno w strefie aeracji jak i saturacji), jej pochodzeniu, rozmieszczeniu, ruchu w warstwach skalnych oraz przemian jakim ulegały na przestrzeni dziejów Ziemi.