Hydrobiologia nauka zajmująca się zjawiskami życia w środowisku wodnym.