Pojęcie typowo geologiczne związane ze sposobem wykształcenia osadów tego samego wieku, ale zależnym od środowiska i warunków sedymentacji.
Facja jest więc zespołem cech litologicznych, paleontologicznych i geochemicznych.
Facje dzieli się na :

  • kontynentalną,
  • morską i 
  • przejściową.