Kategoria: Projekty i projektowanie

Kaskada
Kaskady są konstrukcjami przeciwdziałającymi erozyjnemu oddziaływaniu.. czytaj dalej
Most leżajowy
Są to konstrukcje nie wymagające łożyskowania podpór.. czytaj dalej
Obliczenie przepływu przez przelew o ostrej krawędzi
Obliczyć przepływ wody przez prostokątny przelew o ostrej krawędzi.. czytaj dalej
Obliczenie światła przelewu bocznego
Obliczyć światło b tego przelewu niezbędne do przepuszczenia żądanego wydatku.. czytaj dalej
Obliczenie światła przelewu o szerokiej koronie
Przez przelew o szerokiej koronie przepływa woda.. czytaj dalej
Obliczenie wydatku przelewu o szerokiej koronie
Obliczyć wydatek przelewu o szerokiej koronie.. czytaj dalej
Próg wodny
Progi służą do zmniejszania energii kinetycznej płynącej wody w korycie.. czytaj dalej
Rów infiltracyjny
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami.. czytaj dalej
Rów odprowadzający
Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody.. czytaj dalej
Wieża ciśnień
Wieża ciśnień jest to obiekt mieszczący w swojej górnej części zbiornik.. czytaj dalej
Wypływ wody przez otwory
Wzór Torricelliego na prędkość wypływu cieczy idealnej z naczynia.. czytaj dalej
Kontrbankiety
Kontrbankiety, czyli boczne ławy dociskowe są swoistym zabiegiem poszerzenia powierzchni docisku nasypu i podstawową formą zapobiegania wyporowi gruntów spod nasypów czytaj dalej
Upusty - zasady wymiarowania
Każda budowla piętrząca na cieku musi mieć urządzenia upustowe.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.